Začnite s návrhom fasády


 

Pravidlá súťaže DÚHOVÁ FASÁDA ZADARMO vo formáte PDF (167 kB)

Návrhy fasád vytvorené v Cemix COLOR PLAN

Rodinný důmRodinný dům – kreativní motivyBytový důmModerní budova

 

Ako pracovať s Cemix COLOR PLAN – ukážkové videá

Začíname s programom Cemix COLOR PLAN

Ukážka toho, ako začať používať Cemix COLOR PLAN. Nahrávanie fotografie fasády na pozadí, ukážka, kde nájdete podrobný opis aplikácie. Ako poslať dopyt.

Kreslenie plôch na fasáde v programe Cemix COLOR PLAN

Vytváranie plôch a otvorov na farebnú úpravu fasády. Modifikácia plôch, zmena výplní povrchov, definovanie perspektív pre kreatívne povrchy.

Kreslenie nároží s pomocou kreatívnych šablón

Používanie kreatívnych šablón na rohoch, nastavenie perspektívy kreatívnych motívov.

Obmedzenie na farbu v Cemix COLOR PLAN

Ide o jedinečnú funkciu, ktorá umožňuje vyseúarpvať objekty z vybranej oblasti, ale musia mať rozdielnu farbu od farby fasády v oblasti.

Copyright © 2016 - 2024 LB Cemix, s.r.o.

Impressum | Nastavení cookies